Uchazeči > Prostupnost na VŠ

Prostupnost na VŠ

Studujte tři roky (SVOŠP) VOŠ-AA (získáte titul DiS.), poté můžete pokračovat ve zkrácené formě na Vysoké škole podnikání a práva a získáte titul Bc.

Nestačí Vám Bc.? Jděte na navazující magisterské studium (Ing.). Umíme ještě více – pokračujte v rámci Akademické aliance na Ph.D..

Jak to funguje?

Následné bakalářské studium na Vysoké škole podnikání a práva

 • Délka studia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Forma studia: kombinovaná
 • Jak studium probíhá: v 6. semestru (SVOŠP) VOŠ-AA nastoupí student souběžně do 1. semestru VŠPP, po získání absolutoria pokračuje další 2 semestry na VŠPP.
 • Cena studia: již od 0 Kč měsíčně. Akademická aliance do Vás zainvestuje náklady spojené s prvním rokem studia.
 • Akreditovaný studijní obor: Řízení malého a středního podniku
 • Ukončení studia: absolutorium na (SVOŠP) VOŠ-AA, státní závěrečná zkouška z ekonomie, z oborové části a obhajoby bakalářské práce
 • Získaný titul: diplomovaný specialista DiS. + bakalář Bc.

.

Uplatnění absolventů

V samostatném podnikání, v malé nebo střední firmě na pozici manažer, ekonom, hlavní účetní, marketingový specialista, obchodník, personální a finanční specialista, projektový manažer, bankovní úředník, pracovník ve spedici, celní deklarant, odborný pracovník ve veřejné správě.


 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací
 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa