Uchazeči > Informace pro uchazeče > Trumfy pro (SVOŠP) VOŠ-AA

Trumfy pro (SVOŠP) VOŠ-AA

Nemůžete se rozhodnout o svém dalším vzdělání?

Nechte se inspirovat.

 • Akademická aliance Vám zaplatí školné v prvním roce studia.
 • V posledním semestru můžete souběžně začít studovat i bakaláře na VŠ. Získáte titul DiS. a Bc..
 • Máte možnost pokračovat ještě dále ve studiu na navazující magisterský studijní obor (Ing.) a dále získat titul i Ph.D..
 • Studium bez matematiky.
 • Rodinné prostředí a osobní přístup.
 • Studijní obor Řízení malého a středního podniku.
 • 20ti letá tradice, zázemí VŠPP, koleje, spolupráce s firmami.

 • Exkurze PENAM, a.s.

  Dne 25.10.2018 se studenti naší vyšší odborné školy Ostrava zúčastnili exkurze ve společnosti PENAM, a.s., která patří k předním pekárenským a mlynárenským výrobcům ve střední Evropě. Studenti získali informace o předmětu podnikání, historii firmy, průběhu výrobní činnosti i zajištění výroby potřebnými zdroji. Podrobně se seznámili s celým výrobně technologickým provozem výrobního závodu Pekárna Ostrava – Martinov, […]

  Více informací
 • Projekt Šablony SVOŠP

  Od 1.1.2018 začala Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. realizovat projekt s názvem „Šablony SVOŠP“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008058“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  Více informací

Přihláška on-line

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská již 16 let připravuje studenty, diplomované specialisty, jako odborníky pro praxi. Jedince, kteří se neztratí ani na trhu práce ani v podnikání. Neodkládejte svá rozhodnutí a zvolte si svou budoucnost hned.

Přihláška

Nejnovější videa